Schrijf een brief

Brieven aan de gemeente worden geregistreerd en namens het college van burgemeester en wethouders in behandeling genomen. Het college brengt de brieven die aan de gemeenteraad zijn gericht ter kennis van de raad. Brieven aan de raad zijn in beginsel openbaar. Dat wil zeggen dat de raad deze brieven in een openbare raads- of commissie- vergadering aan de orde kan stellen. Het kan dus gebeuren dat de regionale media aandacht besteden aan uw brief. Daarom is het ook mogelijk dat de pers u benadert met vragen over uw brief. U kunt natuurlijk altijd zelf raadsleden of fracties van politieke partijen in de raad benaderen. De contactgegevens van de raadsleden treft u aan op deze website onder Gemeenteraad / Samenstelling gemeenteraad’.  

Een brief aan de gemeenteraad moet u op de volgende manier adresseren:

Gemeente Halderberge
T.a.v. de Gemeenteraad
Postbus 5
4730 AA Oudenbosch

Vermeld aan het begin van de brief duidelijk het onderwerp waarover u schrijft.