Samenstelling gemeenteraad 2018-2022

De gemeenteraadsleden kiest u bij de gemeenteraadsverkiezingen die iedere 4 jaar worden gehouden. In de gemeenteraad van Halderberge zitten 21 raadsleden uit 7 partijen. De gemeenteraad wordt bijgestaan en geadviseerd door enkele commissies.