Samen hart voor de wijk

Het wijkwinkelcentrum aan de Professor Mulderslaan in Oudenbosch is onderdeel van een Pilot om leegstand in winkelcentra aan te pakken in relatie tot de leefbaarheid van de wijk.

Aanleiding voor de pilot

Er zijn gesprekken gevoerd met verschillende partijen in uw wijk (waaronder het Parochiebestuur, Woonkwartier, Lidl, Dirk van den Broek en de gemeente Halderberge). Aan alle partijen is gevraagd naar hun belang, kijk op leegstand en bereidheid om mee te werken aan kwaliteitsverbetering van de wijk.

Een belangrijke conclusie van deze gesprekken: leegstand gaat niet alleen om winkels maar gaat om de leefbaarheid of vitaliteit van een wijk. Wij willen samen met u zoeken naar de toekomst van de woonwijk. Vragen die centraal staan, zijn: wat zijn uw ideeën voor het groen in de wijk, over het (blijven) ontmoeten van uw buurtgenoten, de energievoorziening en duurzaamheid in de wijk, uw woning, de kerk en het wijkwinkelcentrum? Dit doen we onder de noemer ‘de Toekomstkaart van Pagnevaart’.

Actueel

De pilot, een initiatief van provincie Noord-Brabant, is afgelopen en ter afronding hiervan is een evaluatiedocument opgesteld. Hierin delen we de conclusies en aanbevelingen. De gemeente wil het project samen met alle bewoners (werkgroepen) en belanghebbenden voortzetten. Hierover volgt na de vakantieperiode meer informatie.  

Het college heeft besloten dat op de plek van de Brink en/of op de locatie van de huidige Pauluskerk de realisatie van een supermarkt of detailhandel geen gewenste ontwikkeling is. De gemeente gaat verder mee denken in het onderzoeken van de mogelijkheden voor herontwikkeling van de winkelstrip op de huidige locatie aan de Professor Mulderslaan waarin het achterterrein wordt meegenomen. 

pdf Evaluatiedocument Pilot Samen hart voor de wijk (PDF, 986.64 KB)

meer informatie:

  • Projectwethouder: dhr. H. Wierikx
  • Projectleider: mw. C. Akkermans