Ruimtelijke visie Lindenlommer Hoeven  

Publicatiedatum: 
8 feb 2018
De gemeente Halderberge gaat een ruimtelijke visie opstellen voor de vrijkomende schoollocatie van de Lindenlommer in Hoeven en de omgeving daarvan. Op basis van deze visie kunnen initiatieven van marktpartijen getoetst worden. Aan de gemeenteraad wordt een krediet gevraagd om het opstellen van deze visie te bekostigen. Dit proces zal in het tweede kwartaal van 2018 starten.

Locatie Lindenlommer en omgeving

Het huidige schoolgebouw de Lindenlommer staat door de verhuizing van de school leeg. Ook het gebouw van de bibliotheek komt op korte termijn leeg. Er volgt een onderzoek of de dorpshuisfunctie verplaatst kan worden naar de kerk en pastorie in Hoeven, zodat ook de locatie van Het Kompas vrij komt. De gronden van deze gebouwen zijn allemaal in eigendom van de gemeente. Gronden in de omgeving hiervan zijn van andere partijen. Om al deze plannen goed op elkaar aan te kunnen sluiten heeft de gemeente besloten een ruimtelijke visie op te stellen.

Participatie

De gemeente wil samen met omwonenden, grondeigenaren en ontwikkelaars onder begeleiding van een onafhankelijke stedenbouwkundige komen tot een ruimtelijke visie, waaraan individuele plannen getoetst worden.