Stem op uw favoriet: Cultuurprijs 2020

Wethouder Hans Wierikx maakte op woensdagavond 1 juli, op voordracht van de jury voor de Cultuurprijzen, de genomineerden voor de Halderbergse Cultuurprijzen bekend.
De genomineerden zijn dit jaar: Mark Buijs (inspirator cultureel erfgoed), Aad Rijpsma (schilder/kunstenaar) en Joep de Wildt (tonprater). Stemmen op uw favoriet kan tot 1 oktober.

  1. Stap 1 van 2. Actieve stap: Begin
  2. Stap 2 van 2: Voltooid
Ik stem op:

Rioolvervanging Doorgaande Route Standdaarbuiten – Oudenbosch

Start datum uitvoering : augustus 2020
Gereed : medio februari 2021

Projectleiding

  • Bestuurlijk verantwoordelijk collegelid : Jan Mollen
  • Ambtelijk verantwoordelijk Projectleider : Leo Kaan

Aanleiding

De aanleiding van dit project was de slechte staat van de riolering en wegfundering, en wateroverlast bij hevige regenbuien. Uit inspectie kwam naar voren dat er groot onderhoud moest worden gepleegd aan het riool. Daarnaast is ons rioolstelsel in zijn geheel doorgerekend door Royal Haskoning DHV. Hierbij is ook gekeken of de capaciteit voldoet op de lange termijn in het kader van de klimaatverandering. Daarom wordt het riool ook groter gemaakt en gaan we een extra riool aanleggen voor regenwater.

Fasering

Het project bestaat uit meerdere delen. De Beatrixlaan, dr. Poelsplein, Hemiksemstraat en Strijmondlaan worden in dit project meegenomen. Hoe, waar en wanneer men aan het werk is kunnen we in deze fase van het project nog niet exact aangeven. Dit wordt verder uitgewerkt door de aannemer. Als de planning bekend is, wordt u daarover geïnformeerd.

Bewoners - participatie

Omdat we de riolering gaan vervangen, kunnen we ook de straten opnieuw inrichten. De gemeente vindt het belangrijk dat bewoners betrokken worden bij de inrichting van hun straat. We organiseerden verschillende bewonersavonden om opmerkingen en suggesties op te halen voor de ontwerptekeningen. 

Communicatie

Bewoners worden via bewonersbrieven geïnformeerd. U vindt ze onder de kop ‘Nieuwsbrief’ op deze pagina. Ontvangt u de nieuwsbrief liever per post? Neem dan contact op om uw adresgegevens aan ons door te geven.

Nieuwsbrief

pdf 3e nieuwsbrief doorgaande route Standdaarbuiten (PDF, 951.03 KB) pdf 2e nieuwsbrief doorgaande route Standdaarbuiten (PDF, 548.11 KB) pdf 1e nieuwsbrief doorgaande route Standdaarbuiten (PDF, 316.56 KB)

Meer informatie

Voor informatie of vragen kunt u contact opnemen met de omgevingsmanager van de gemeente Halderberge mevrouw Diantha. Zij is bereikbaar via telefoonnummer 14 0165 of e-mail d.bakkers@halderberge.nl.

Bijlagen