Rioolvervanging Doorgaande Route Standdaarbuiten – Oudenbosch

Start datum uitvoering : augustus 2020
Gereed : medio februari 2021

Projectleiding

  • Bestuurlijk verantwoordelijk collegelid : Jan Mollen
  • Ambtelijk verantwoordelijk Projectleider : Leo Kaan

Aanleiding

De aanleiding van dit project was de slechte staat van de riolering en wegfundering, en wateroverlast bij hevige regenbuien. Uit inspectie kwam naar voren dat er groot onderhoud moest worden gepleegd aan het riool. Daarnaast is ons rioolstelsel in zijn geheel doorgerekend door Royal Haskoning DHV. Hierbij is ook gekeken of de capaciteit voldoet op de lange termijn in het kader van de klimaatverandering. Daarom wordt het riool ook groter gemaakt en gaan we een extra riool aanleggen voor regenwater.

Fasering

Het project bestaat uit meerdere delen. De Beatrixlaan, dr. Poelsplein, Hemiksemstraat en Strijmondlaan worden in dit project meegenomen. Hoe, waar en wanneer men aan het werk is kunnen we in deze fase van het project nog niet exact aangeven. Dit wordt verder uitgewerkt door de aannemer. Als de planning bekend is, wordt u daarover geïnformeerd.

Bewoners - participatie

Omdat we de riolering gaan vervangen, kunnen we ook de straten opnieuw inrichten. De gemeente vindt het belangrijk dat bewoners betrokken worden bij de inrichting van hun straat. We organiseerden verschillende bewonersavonden om opmerkingen en suggesties op te halen voor de ontwerptekeningen. 

Communicatie

Bewoners worden via bewonersbrieven geïnformeerd. U vindt ze ook onder de kop ‘Bijlagen’ op deze pagina. Ontvangt u de nieuwsbrief liever per post? Neem dan contact op om uw adresgegevens aan ons door te geven.

Nieuwsbrief

pdf 1e nieuwsbrief doorgaande route Standdaarbuiten (PDF, 316.56 KB)

Meer informatie

Voor klachten, meldingen of meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met de projectleider de heer Leo Kaan van de gemeente Halderberge, telefoonnummer 14 0165.

Bijlagen