Rioolvervanging Beatrixstraat, Beukenlaan e.o – Bosschenhoofd

Start datum uitvoering : maart 2020
Gereed : juni / juli 2020

Projectleiding

  • Bestuurlijk verantwoordelijk collegelid : Jan Mollen
  • Ambtelijk verantwoordelijk Projectleider : Leo Kaan

Aanleiding

De aanleiding van dit project was de slechte staat van de riolering en wateroverlast bij hevige regenbuien. Uit inspectie kwam naar voren dat er groot onderhoud moest worden gepleegd aan het riool. Daarnaast is ons rioolstelsel in zijn geheel doorgerekend. Hierbij is ook gekeken of de capaciteit voldoet op de lange termijn in het kader van de klimaatverandering. Daarom wordt het riool ook groter gemaakt en gaan we een op een gedeelte waar het mogelijk en noodzakelijk is extra riool aanleggen voor regenwater.

Fasering

Het project bestaat uit meerdere delen. De Eikenlaan en Beukenlaan, Beatrixtraat, en Marijkestraat en een gedeelte Wilhelminastraat worden in dit project meegenomen. Hoe, waar en wanneer men aan het werk is, kunnen we in deze fase van het project nog niet exact aangeven. Zodra de aannemer bekend is, wordt een faseringstekening gemaakt. Deze plaatsen we bij de documenten op deze pagina.

Bewoners - participatie

Omdat we de riolering gaan vervangen, kunnen we ook de straten gedeeltelijk opnieuw inrichten. De gemeente vindt het belangrijk dat bewoners betrokken worden bij de inrichting van hun straat. In augustus hebben we in onze Keet in de Wijk informatie bij bewoners opgehaald. Mede aan de hand daarvan zijn voorlopige ontwerptekeningen gemaakt. Deze tekeningen vindt u onder de kop ‘Bijlagen’ op deze pagina. Op 19 november 2019 vindt een bewonersmiddag plaats. Tijdens deze inloop presenteren we de definitieve ontwerptekeningen en geven we uitleg over de werkzaamheden. Hiervoor wordt u nog uitgenodigd.

Communicatie

Bewoners worden via bewonersbrieven geïnformeerd. U vindt ze ook onder de kop ‘Bijlagen’ op deze pagina. Ontvangt u de nieuwsbrief liever per post? Neem dan contact op om uw adresgegevens aan ons door te geven.

Meer informatie

Voor meer informatie of vragen over dit project kunt u contact opnemen met de omgevingsmanager van de gemeente Halderberge mevrouw Diantha Bakkers, bereikbaar via telefoonnummer 14 0165 of e-mail d.bakkers@halderberge.nl.

Bijlagen