Rekenkamer Halderberge

Als inwoner van Halderberge wilt u natuurlijk waar voor uw belastinggeld. Dat geldt ook voor de gemeenteraad. Daarom worden u en de gemeenteraad bijgestaan door de Rekenkamer. De Rekenkamer voert onafhankelijk onderzoek uit naar het beleid van de gemeente. Elk onderzoek wordt openbaar gemaakt voor de inwoners en de gemeenteraad van Halderberge. De gemeenteraad bespreekt de conclusies van de Rekenkamer tijdens de raadsvergadering.

Sinds 2023 heeft de gemeenteraad van Halderberge een eigen lokale Rekenkamer. De Rekenkamer bestaat uit één lid, Lauryan Bakker. Zij is de directeur en wordt bij haar werkzaamheden ondersteund door de coördinator/secretaris.

Op de website van de Rekenkamer West-Brabant zijn alle onderzoeken terug te vinden tot 2023.

Wilt u meer informatie over de Rekenkamer?

Neem dan contact op met de griffie via telefoonnummer 0165 390 564 of e-mailadres griffie@halderberge.nl.