Principeverzoek woningbouw

Let op:

U kunt dit aanvraagformulier bij het invullen niet tussentijds opslaan. Zorg daarom dat u voldoende tijd heeft en dat u de benodigde (digitale) bestanden bij de hand heeft. Als u een principeverzoek indient, worden er legeskosten bij u in rekening gebracht.

De volgende bijlagen zijn verplicht:

  • Situatietekening huidige situatie met hierop ten minste vermelding van straatnaam en huisnummers en bebouwing
  • Tekening gewenste nieuwe situatie met hierop tenminste vermelding van situering, volume en functie van de nieuwe bebouwing
  • Schriftelijk bewijs eigenaar grond(en) en indien van toepassing schriftelijk bewijs dat er door de eigenaar toestemming is gegeven om dit verzoek in te dienen
  • Onderbouwing marktvraag woningen (woningtypologie, prijsklasse, planning enz.) en realistische afnamebereidheid door middel van woningbehoefteonderzoek of marktverkenning
  • Onderbouwing goede stedenbouwkundige inpassing plan
  • Beschrijving toegevoegde waarde plan op het gebied van woningbouw, leefbaarheid, innovatieve concepten enz.
  • Uitgevoerde parkeertoets waarbij wordt berekend en aangetoond of de nieuwe ontwikkeling kan voldoen aan de parkeernorm.

Wilt u weten hoe wij met uw privacy omgaan?

  1. Stap 1 van 3. Actieve stap: Begin
  2. Stap 2 van 3: Bijlagen
  3. Stap 3 van 3: Voltooid
Persoonlijke gegevens / bedrijfsgegevens
Gegevens project
Bent u eigenaar van de grond?
Wat vindt u van de informatie op deze pagina?