Plaatsen voorwerpen op, aan of boven de weg

Voor het plaatsen van voorwerpen op, aan of boven de weg – bijvoorbeeld een steiger, container, hoogwerker of bouwmaterialen – moet u toestemming vragen. Dit doet u via onderstaand formulier.

Lees eerst de regels uit de Algemene Plaatselijke Verordening. Start daarna uw aanvraag.
Uw aanvraag moet tenminste 7 werkdagen vóór de plaatsing van het bouwobject (digitaal) gedaan worden.

Bent u ondernemer? Log dan in met e-Herkenning.
Bent u inwoner? Houd dan uw DigiD bij de hand.

Bouwobjecten

In de regels hieronder spreken we over bouwobjecten. Hiermee bedoelen we voorwerpen zoals bouwmaterialen, steigers, puinbakken, containers, keetcontainers, verhuisliften, ecotoiletten enzovoort.

Regels uit Algemene Plaatselijke Verordening

Artikel 1

U mag tijdelijk bouwobjecten plaatsen als u zich houdt aan alle volgende voorwaarden:

  • De weg raakt niet beschadigd door (de omvang, het ontwerp of de constructie van) het bouwobject, waar dit wordt bevestigd of hoe dit wordt gebruikt;
  • Het bouwobject of hoe dit wordt gebruikt levert geen gevaar op voor het veilig gebruik van de weg. Ook levert het geen hinder op voor het beheer en onderhoud van de weg;
  • Eigenaren en gebruikers van gebouwen rondom het bouwobject hebben hier geen overlast van;
  • Het bouwobject of hoe dit wordt gebruikt levert geen risico op voor de openbare orde en veiligheid;
  • Voor voetgangers en rolstoelgebruikers blijft op de stoep een rechte doorgang vrij van tenminste 1,5 meter breed;
  • Voor ambulance, brandweer en andere hulpdiensten blijft altijd een rechte doorgang zonder obstakels vrij van tenminste 4 meter breed;
  • Uw aanvraag moet tenminste 7 werkdagen vóór de plaatsing van het bouwobject (digitaal) gedaan worden. 

 

Artikel 2

Bij het plaatsen van bouwobject(en) dient u rekening te houden met uit te voeren (onderhouds)werkzaamheden aan, onder, op of boven de weg en evenementen, markten, kermissen, andere festiviteiten en/of gebeurtenissen. Indien het bouwobject hiervoor een belemmering is, mag het bouwobject niet worden geplaatst.

 

Artikel 3

U moet aanwijzingen van de gemeente altijd opvolgen. Deze aanwijzingen kunnen gaan over het algemeen belang of de openbare orde en veiligheid. Het is mogelijk dat u het geplaatste bouwobject dan geheel of gedeeltelijk moet verplaatsen of verwijderen. Als u hiervoor kosten moet maken, zijn deze voor rekening van u als aanvrager.

 

Artikel 4

Ontstaat er schade aan gemeentelijke eigendommen door (plaatsing of gebruik van) het bouwobject, dan komen de kosten die de gemeente moet maken voor herstel voor rekening van u als aanvrager.