Stem op uw favoriet: Cultuurprijs 2020

Wethouder Hans Wierikx maakte op woensdagavond 1 juli, op voordracht van de jury voor de Cultuurprijzen, de genomineerden voor de Halderbergse Cultuurprijzen bekend.
De genomineerden zijn dit jaar: Mark Buijs (inspirator cultureel erfgoed), Aad Rijpsma (schilder/kunstenaar) en Joep de Wildt (tonprater). Stemmen op uw favoriet kan tot 1 oktober.

  1. Stap 1 van 2. Actieve stap: Begin
  2. Stap 2 van 2: Voltooid
Ik stem op:

Pastorie Hoeven in de verkoop

Publicatiedatum: 
16 jul 2020
In Hoeven ligt  naast de St. Jan de Doper een voormalige pastorie uit 1951. De pastorie komt in de verkoop. Dit naoorlogse monument biedt een unieke kans om in het hart van het dorp een multifunctioneel programma te realiseren met woningen en horeca.

Het gebouw maakt deel uit van het Raamwerk Centrum-Oost Hoeven. Het raamwerk zet in op het versterken van het bestaande woonmilieu in de kern Hoeven, waarbij naast woningbouw ook voldoende aandacht uitgaat naar groen, water, cultuur en een veilige leefomgeving. 

De gemeente ondersteunt een nieuwe invulling van de pastorie en is bereid mee te werken aan een bestemmingswijziging naar horeca en wonen. Andere bestemmingen mogen ook aangedragen worden. Vanuit het Raamwerk Centrum-Oost Hoeven heeft een invulling van de pastorie met horeca en wonen de voorkeur. Lees hier de brochure met alle informatie en mogelijkheden: https://hylkema.egnyte.com/dl/xeq0Yo6uAR/