Partijen werken met KVO-B aan een schoon, heel en veilig bedrijventerrein Klaverweide Oud Gastel

Publicatiedatum: 
10 jun 2021
De gemeente Halderberge, bedrijventerrein Klaverweide, brandweer, politie en Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid gaan zich samen inzetten voor een schoon, heel en veilig Klaverweide. Hiervoor hebben deze partijen een intentieverklaring Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen ondertekend. Door de samenwerking onderling verder te versterken en samen aan de slag te gaan zorgen de partijen er samen voor dat de criminaliteit daalt en het veiligheidsgevoel van ondernemers, medewerkers, klanten en omgeving stijgt.

Waar staat het KVO-B voor?

Het KVO-B-traject helpt ondernemers om samen met politie, brandweer en gemeente te zorgen voor een schoon, goed onderhouden en veilige omgeving op het bedrijventerrein. Deze partijen brengen samen in kaart wat er op het bedrijventerrein in de toekomst nog beter zou kunnen op het gebied van schoon, heel en veilig en hoe daarin samen opgetrokken kan worden. De ondertekening van de intentieverklaring is het begin van het traject om te komen tot de certificering.

Het KVO-B onderdeel van traject Duurzaam Klaverweide

Bedrijventerrein Klaverweide in Oud Gastel is volop in ontwikkeling. Willem van Ginneken, de eigenaar van het park, en de gevestigde ondernemers willen zich inzetten om gezamenlijk het terrein klaar te maken voor de toekomst. Het KVO-B traject maakt hier onderdeel van uit. Ook verkennen ze samen met Energiek Halderberge de mogelijkheden voor duurzame energieopwekking. Onderwerpen die verder aan bod komen zijn gezamenlijke inkoop, camerabewaking en afvalinzameling. Tot slot worden er ook gesprekken tussen de gemeente en eigenaar Willem van Ginneken gevoerd over de uitstraling van het terrein. Dit alles vanuit de gezamenlijke ambitie om het bedrijventerrein aantrekkelijk en toekomstbestendig te maken.

Bernd Roks, burgemeester gemeente Halderberge: “Om een bedrijventerrein veiliger te maken, is een samenwerking tussen de eigenaar, ondernemers, politie, brandweer en wij als gemeente cruciaal. Daarom ben ik ook zo blij met de samenwerking die we nu aangaan voor Klaverweide in Oud Gastel.”

Willem van Ginneken, eigenaar Klaverweide: “Een veilig en duurzaam bedrijventerrein biedt kwaliteit voor zowel ondernemers als omgeving en is hiermee klaar voor de toekomst!”