Oudenbosch - Sportpark Pagnevaart

Sinds de verhuizing van voetbalvereniging Victoria'03 naar sportpark Albano zijn er op het voormalige sportpark Pagnevaart geen sportactiviteiten meer en liggen de gronden braak. Het voormalige sportpark is in eigendom van de gemeente. In 2019 heeft het college het startsein gegeven om de herontwikkeling van deze locatie naar een aantrekkelijke en duurzame woonwijk voor Oudenbosch verder vorm te geven.

Inventarisatie uitgangspunten

Als eerste stap hebben wij gekeken wat we als basis belangrijk vinden voor deze nieuwe wijk. Dat hebben we in een lijst met uitgangspunten gezet. Deze inventarisatie kunt u hieronder downloaden. U hebt hier tot en met 14 april op kunnen reageren. 

pdf Inventarisatie uitgangspunten herontwikkelingen sportpark Pagnevaart (PDF, 2.15 MB) pdf Achtergrondinformatie uitgangspunten herontwikkeling Sportpark Pagnevaart (PDF, 2.32 MB)

Vervolg

Alle vragen en suggesties verzamelen wij en voorzien we van een reactie. Wij leggen uit in hoeverre uw suggesties zijn verwerkt. Nadat de gemeenteraad de uitgangspunten heeft vastgesteld worden deze gebruikt voor het uitwerken van een stedenbouwkundig plan. In dat plan wordt de mogelijke inrichting van de toekomstige woonwijk verder onderzocht en uitgewerkt. Zodra het concept gereed is, kunt u hier weer op reageren.

Meer informatie

  • Projectwethouder: dhr. H. Wierikx

  • Projectleider: Mevr. I. Broos

  • Projectassistente: Mevr. M. Tempelaar

Uw Reactie
Uw Reactie