Oudenbosch - Schuitevaarstraat

Voor de hoek Schuitevaarstraat/Drimmelaarstraat is een woningbouwverzoek ingediend. Eigenaar van deze locatie heeft het voornemen om hier 12 nul-op-de-meter woningen te realiseren. Deze woningen zijn opgenomen in het woningbouwprogramma. Naar verwachting wordt dit plan in het 2e kwartaal van 2020 in ontwikkeling genomen.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij aannemersbedrijf Van Agtmaal BV (www.vanagtmaal.nl). Dhr. M. Bervoets van team Ontwikkeling is namens de gemeente betrokken bij de plannen (m.bervoets@halderberge.nl).

Uw Reactie
Uw Reactie