Oudenbosch - locatie Vermunt

De locatie Vermunt is gelegen aan de noordoostzijde van de kern Oudenbosch. Ruim 10 jaar geleden heeft Bernardus Wonen op de gronden van de voormalige manege Vermunt 25 woningen aan de Frascatilaan en de Monte Libretti gerealiseerd. Andere plannen voor het resterende deel van de locatie Vermunt hebben om diverse redenen geen doorgang gevonden.

Actueel

Willigen Partners Vastgoedontwikkelaars heeft eind 2018 de braakliggende gronden van de Stichting Woonkwartier , de rechtsopvolger van Bernardus Wonen, gekocht. Voor deze gronden heeft de nieuwe eigenaar de volgende plannen ontwikkeld:

  • voor de bouw van 14 woningen in fase 2 wordt een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend. Deze woningen zijn gesitueerd aan een wegdeel dat de twee doodlopende gedeeltes van de Frascatilaan met elkaar verbindt. Langs deze weg zijn 4 vrijstaande patiowoningen en twee woonblokken van 4 en 6 rijwoningen geprojecteerd.
  • in de laatste fase van de locatie Vermunt is de bouw van maximaal 26 woningen voorzien. Voor deze gronden, die aan de Moerdijksestraat zijn gelegen, moet eerst een nieuw bestemmingsplan worden opgesteld. De procedure voor dit nieuwe bestemmingsplan zal naar verwachting in maart 2019 door de gemeente worden gestart.

Meer informatie

Voor meer informatie en de actuele status van het plan kunt u terecht bij Willigen Partners Vastgoedontwikkelaar via ontwikkeling@willigenpartners.nl.

Namens de gemeente zijn de contactpersonen:

  • Projectwethouder: dhr. H. Wierikx
  • Projectleider: dhr. P. Leijten
  • Projectassistente: mw. A. Suijkerbuijk
Wat vindt u van de informatie op deze pagina?