Oudenbosch - locatie Vermunt

Op de locatie van de voormalige manege Vermunt aan de rand van Oudenbosch wordt in drie fases een woonbuurt gerealiseerd. Ruim 10 jaar geleden heeft Bernardus Wonen 25 woningen aan de Frascatilaan en de Monte Libretti gerealiseerd. Andere plannen voor het resterende deel van de locatie Vermunt hebben om diverse redenen geen doorgang gevonden.

Willigen Partners Vastgoedontwikkelaars heeft eind 2018 de braakliggende gronden van de Stichting Woonkwartier gekocht. Zij hebben het woningbouwplan ‘Le Manège‘ ontwikkeld.

Actueel

Als onderdeel van het woningbouwplan ‘Le Manège’ worden op dit moment 14 woningen aan de Frascatilaan gebouwd. Dit zijn 4 vrijstaande patiowoningen en 10 rijwoningen. Deze woningen zijn allemaal verkocht.

In de laatste fase worden 24 woningen gerealiseerd in het resterende gedeelte aan de Moerdijksestraat. Dit zijn zowel patiowoningen als twee-onder-een kapwoningen. De gemeenteraad heeft in september 2019 het bestemmingsplan vastgesteld dat de bouw van deze woningen mogelijk maakt. Momenteel wordt het bouwplan verder uitgewerkt, zodat de verkoop naar verwachting omstreeks maart 2020 kan starten.

Meer informatie

Meer informatie over het plan vindt u op de website Woningbouwplan LeManege. Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met Willigen Partners Vastgoedontwikkelaar via ontwikkeling@willigenpartners.nl.

Namens de gemeente zijn de contactpersonen:

  • Projectwethouder: dhr. H. Wierikx
  • Projectleider: Mevr. I. Broos
Uw Reactie
Uw Reactie