Oudenbosch - Haven e.o.

Het havengebied van Oudenbosch heeft in de afgelopen jaren een enorme facelift gekregen. Het gebied is veranderd in een aangenaam woon- en verblijfsgebied. Oude bedrijfspanden zijn gesloopt, de jachthaven is vernieuwd en er zijn een groot aantal woningen gerealiseerd. Om de gehele herontwikkeling van het havengebied af te ronden wordt nu aan een woningbouwplan gewerkt voor de laatste fase – fase 3.

Actueel   

Gemeente Halderberge heeft aan Aannemersbedrijf Van Agtmaal BV vergunning verleend voor het realiseren van 4 woonappartementen in de commerciële ruimte van het appartementengebouw op de kop van de haven aan de Touwbaan. Dit gebouw is in fase 2 gerealiseerd als onderdeel van het nieuwbouwplan de Markhaven. De werkzaamheden zijn op dit moment in uitvoering.

Aannemersbedrijf Van Agtmaal BV werkt op dit moment aan een stedenbouwkundig ontwerp voor de 3e fase en maakt hierover afspraken met de gemeente. Over het stedenbouwkundig ontwerp en de verdere uitwerking gaat Aannemersbedrijf Van Agtmaal BV in gesprek met omwonenden en belangstellenden.      

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij aannemersbedrijf Van Agtmaal BV (www.vanagtmaal.nl). 

Namens de gemeente zijn de contactpersonen:

  • Projectwethouder: dhr. H. Wierikx
  • Projectleider: Mevr. I. Broos
  • Projectassistente: Mevr. M. Monster
Uw Reactie
Uw Reactie