Oudenbosch - Albano lob C

De gemeente Halderberge realiseert aan de rand van Oudenbosch 68 nieuwbouwwoningen in het gebied gelegen tussen de Acer Flamingolaan, Kwekerssingel en de Albanoweg. Dit woningbouwplan is bekend onder de naam Albano lob C. Het plan Albano lob C bestaat uit 30 zelfbouwkavels en 38 koopwoningen die door aannemingsbedrijf Van Agtmaal in samenwerking met Maas-Jacobs  worden ontwikkeld. Alle zelfbouwkavels en woningen zijn verkocht.  

Actueel

Een groot deel van de woningen is inmiddels opgeleverd. Na de bouwvakantie 2020 wordt gestart met het definitief inrichten van de openbare ruimte. De Tuinderslaan, het Plukkerspad en de kruisingen met de Acer Flamingolaan worden voorzien van definitieve bestrating, trottoirs en parkeervakken. De openbare verlichting wordt geplaatst en het groen zal worden aangeplant. Onderdeel van het groen is de aanleg van een wadi: een verlaagde grasstrook die regenwater opvangt en afvoert naar het open water langs de rand van het woongebied.

Bijlagen

pdf Definitief ontwerp woonrijp maken Albano Lob c (PDF, 2.67 MB) pdf Toelichting beplantingsplan Albano Lob C (PDF, 192.94 KB) pdf Informatie bovengrondse hemelwaterafvoer (PDF, 2.73 MB)

 

 

Meer informatie

Namens de gemeente zijn de contactpersonen:

  • Projectwethouder: dhr. H. Wierikx
  • Projectleider: mevr. I. Broos
Uw Reactie
Uw Reactie