Oud Gastel - Oud Gastel Noord

De gemeente Halderberge is in 2017 begonnen  in Oud Gastel met de realisatie van 150 nieuwbouwwoningen in het gebied omsloten door de Oudendijk, Rijpersweg en de Willem Alexanderstraat. Dit woningbouwplan is bekend onder de naam Oud Gastel Noord. Naast het aanbod van particuliere bouwkavels zijn in het binnengebied van het plan woningen gebouwd door verschillende ontwikkelaars.

De hoofdontsluiting slingert door het plangebied van noord naar zuid met integraal een soortgelijk dwarsprofiel met veel groen en bomen. Aan de hoofdontsluiting liggen verschillende (groene) open ruimtes waar woningen omheen gesitueerd worden. Hiermee vormt de groenstructuur een soort ‘groene kralenketting’ langs de hoofdontsluitingsroute welke de basis vormt voor de situering van de woningen.

Woonrijp (werkzaamheden aan de openbare ruimte)

Het plan Oud Gastel Noord komt qua uitvoering in zijn laatste fase. Afgelopen jaar is samen met de bewoners en omwonenden de laatste hand gelegd aan het ontwerp van de openbare ruimte. In maart 2020 is dit ontwerp vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders. Dit was ook het startpunt om de aanbestedingsprocedure te starten. In juni 2020 zijn de werkzaamheden gegund aan aannemersbedrijf A&M infra. Op dit moment worden de laatste woningen uit fase 3 gerealiseerd.

Gelijktijdig zal gestart worden met de werkzaamheden aan de openbare ruimte. De aannemer begint dan in het deel waar de woningen al zijn opgeleverd en waar geen bouwverkeer meer doorheen komt. Daarna wordt de Rijpersweg aangepakt om vervolgens ook de Oudendijk te voorzien van de definitieve inrichting. Vooruitlopend op deze werkzaamheden in de openbare ruimte is al een groot deel van de speeltoestellen geplaatst.

Foto van speeltoestel klimtoren in speeltuin Oud Gastel Noord
Licentie: 
Copyright
Auteur: 
Gemeente Halderberge

Foto van speeltoestellen schommel en rekstok in Oud Gastel Noord
Licentie: 
Copyright
Auteur: 
Gemeente Halderberge
Foto van speeltoestellen om te klimmen en klauteren in Oud Gastel Noord
Licentie: 
Copyright
Auteur: 
Gemeente Halderberge

Planning

De werkzaamheden om Oud Gastel Noord woonrijp te maken startten op 5 oktober 2020.

Bijlagen:

pdf fasering woonrijp maken openbare ruimte oud gastel noord (PDF, 2.71 MB) pdf definitief ontwerp noordelijk deel oud gastel noord (PDF, 3.83 MB) pdf definitief ontwerp zuidelijk deel oud gastel noord (PDF, 3.36 MB)

Meer informatie

  • Projectwethouder: dhr. H. Wierikx
  • Projectleider: dhr. M. Braspenning
  • Projectassistente: mw. M. Monster

De onderstaande marktpartijen geven invulling aan het binnen gebied van de projectlocatie Oud Gastel Noord. Op de website van deze marktpartijen vindt u meer informatie:

Uw Reactie
Uw Reactie