Oud Gastel - Oud Gastel Noord

De gemeente Halderberge is in 2017 begonnen  in Oud Gastel met de realisatie van  150 nieuwbouwwoningen in het gebied omsloten door de Oudendijk, Rijpersweg en de Willem Alexanderstraat. Dit woningbouwplan is bekend onder de naam Oud Gastel Noord. Naast het aanbod van particuliere bouwkavels wordt in het binnengebied van het plan door woningen gebouwd door verschillende ontwikkelaars.
De hoofdontsluiting slingert door het plangebied van noord naar zuid met integraal een soortgelijk dwarsprofiel met veel groen en bomen. Aan de hoofdontsluiting liggen verschillende (groene) open ruimtes waar woningen omheen gesitueerd worden. Hiermee vormt de groenstructuur een soort ‘groene kralenketting’ langs de hoofdontsluitingsroute welke de basis vormt voor de situering van de woningen.

Woonrijp (werkzaamheden aan de openbare ruimte)

Het plan Oud Gastel Noord komt in zijn laatste fase. Afgelopen jaar is  samen met de bewoners en omwonenden de laatste hand gelegd aan het ontwerp van de openbare ruimte. Op dit moment worden de woningen uit fase 3 gerealiseerd. Naar verwachting wordt ook binnenkort gestart worden met de laatste 15 woningen in het plan. Gelijktijdig zal gestart worden met de werkzaamheden aan de openbare ruimte. Zodra eind juni bekend is welke aannemer dit gaat doen kunnen we een planning van de werkzaamheden maken. De aannemer begint dan in het deel waar de woningen al zijn opgeleverd en waar geen bouwverkeer meer doorheen komt. Daarna wordt de Rijpersweg aangepakt om vervolgens ook de Oudendijk te voorzien van de definitieve inrichting. Vooruitlopend op deze werkzaamheden in de openbare ruimte is  al een groot deel van de speeltoestellen geplaatst.

Licentie: 
Copyright
Auteur: 
Gemeente Halderberge
Licentie: 
Copyright
Auteur: 
Gemeente Halderberge
Licentie: 
Copyright
Auteur: 
Gemeente Halderberge

Principeverkaveling & presentatietekening openbaar gebied

Om een beeld te krijgen van de invulling van het plangebied is er een presentatietekening van het openbaar gebied met dwarsprofielen van het openbaar gebied gemaakt. Deze tekeningen zijn op dinsdag 16 april 2019 gepresenteerd. Het ontwerp gaat de gemeente nu omzetten in een werkomschrijving. De start van uitvoering voor het woonrijp maken van het openbaar gebied in Oud Gastel Noord vindt naar verwachting plaats in 2020.

pdf Presentatietekening van het openbaar gebied (PDF, 1.6 MB) pdf Dwarsprofielen van het openbaar gebied (PDF, 808.18 KB) pdf Ontwerptekeningen speeltoestellen Oud Gastel Noord (PDF, 6.27 MB)

Bijlagen

pdf Beschikking hogere waarden Wet Geluidhinder (PDF, 1.56 MB) pdf Notitie zienswijzen vaststelling hogere waarden Wet Geluidhinder (PDF, 28.84 KB) pdf Aanvraag verzoek hogere waarden (PDF, 622.44 KB) pdf Vastgesteld beeldkwaliteitsplan Oud Gastel Noord (PDF, 2.41 MB)

Het bestemmingsplan 

Uitwerkingsplan Oud Gastel Noord fase 1

Uitwerkingsplan Oud Gastel Noord fase 2

Uitwerkingsplan Oud Gastel Noord fase 3

Bestemmingsplan Oud Gastel Noord fase 3

Uitwerkingsplan Oud Gastel Noord fase 4

Meer informatie

  • Projectwethouder: dhr. H. Wierikx
  • Projectleider: dhr. M. Braspenning
  • Projectassistente: mw. M. Tempelaar

 Meer informatie over het ontwerp en de werkzaamheden kunt u terugvinden onder het kopje Principeverkaveling & presentatietekening openbaar gebied.
 

Uw Reactie
Uw Reactie