Oud Gastel - Oud Gastel Noord

De gemeente Halderberge is in 2017 begonnen in Oud Gastel met de realisatie van 150 nieuwbouwwoningen in het gebied omsloten door de Oudendijk, Rijpersweg en de Willem Alexanderstraat. Dit woningbouwplan is bekend onder de naam Oud Gastel Noord.

De hoofdontsluiting slingert door het plangebied van noord naar zuid. Aan de hoofdontsluiting liggen verschillende (groene) open ruimtes waar woningen omheen geplaatst worden. Hiermee vormt de groenstructuur een soort ‘groene kralenketting’ in dit plan.

Woonrijp (werkzaamheden aan de openbare ruimte)

In 2019 is samen met de bewoners en omwonenden de laatste hand gelegd aan het ontwerp van de openbare ruimte. In maart 2020 is dit ontwerp vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders. Dit was ook het startpunt om de aanbestedingsprocedure te starten. In juni 2020 zijn de werkzaamheden gegund, en zo goed als afgerond. Daarmee is het plan Oud Gastel Noord in de afrondende fase. 

Planning

Op dit moment worden zowel de laatste bouwkavels als het laatste gedeelte van het woonrijp maken van het plangebied gerealiseerd. De verwachting is dat de laatst gebouwde woningen rond de bouwvak van 2022 worden opgeleverd. De afbouw van het openbaar gebied vindt plaats in het derde en vierde kwartaal van 2022.

Meer informatie

  • Projectwethouder: dhr. H. Wierikx
  • Projectleider: dhr. M. Braspenning
  • Projectassistente: mw. M. van Dorst

De onderstaande marktpartijen geven invulling aan het binnen gebied van de projectlocatie Oud Gastel Noord. Op de website van deze marktpartijen vindt u meer informatie:

lkjlkgjfdsg