Oud Gastel - Oud Gastel Noord

De gemeente Halderberge wil in Oud Gastel 150 nieuwbouwwoningen realiseren in het gebied omsloten door de Oudendijk, Rijpersweg en de Willem Alexanderstraat. Dit woningbouwplan is bekend onder de naam Oud Gastel Noord. Naast het aanbod particuliere bouwkavels zijn we ook in gesprek met een aantal geïnteresseerde marktpartijen voor een projectmatige nadere invulling van een gedeelte van het “binnengebied” van het plan. 
De hoofdontsluiting slingert door het plangebied van noord naar zuid met integraal een soortgelijk dwarsprofiel met veel groen en bomen. Aan de hoofdontsluiting liggen verschillende (groene) open ruimtes waar woningen omheen gesitueerd worden. Hiermee vormt de groenstructuur een soort ‘groene kralenketting’ langs de hoofdontsluitingsroute welke de basis vormt voor de situering van de woningen.

Straatnamen

Maximalaan & Prinsessenlaan

Eind 2015 heeft ons college voor het plangebied een tweetal nieuwe straatnamen toegekend, namelijk de Maximalaan en Prinsessenlaan.
Op onderstaande tekening kunt u zien waar de nieuwe straten gelegen zijn in het plangebied.

pdf Situatie Maximalaan en Prinsessenlaan (PDF, 1.29 MB)

Principeverkaveling & presentatietekening openbaar gebied

Om een beeld te krijgen van de invulling van het plangebied is er een presentatietekening van het openbaar gebied met dwarsprofielen van het openbaar gebied gemaakt. Deze tekeningen zijn op dinsdag 16 april 2019 gepresenteerd. Het ontwerp gaat de gemeente nu omzetten in een werkomschrijving. De start van uitvoering voor het woonrijp maken van het openbaar gebied in Oud Gastel Noord vindt naar verwachting plaats in 2019.

pdf Presentatietekening van het openbaar gebied (PDF, 1.6 MB) pdf Dwarsprofielen van het openbaar gebied (PDF, 808.18 KB) pdf Ontwerptekeningen speeltoestellen Oud Gastel Noord (PDF, 6.27 MB) pdf Planning woonrijp maken openbare ruimte Oud Gastel Noord (PDF, 75.29 KB)

Bijlagen

pdf Beschikking hogere waarden Wet Geluidhinder (PDF, 1.56 MB) pdf Notitie zienswijzen vaststelling hogere waarden Wet Geluidhinder (PDF, 28.84 KB) pdf Aanvraag verzoek hogere waarden (PDF, 622.44 KB) pdf Vastgesteld beeldkwaliteitsplan Oud Gastel Noord (PDF, 2.41 MB)

Het bestemmingsplan 

Uitwerkingsplan Oud Gastel Noord fase 1

Uitwerkingsplan Oud Gastel Noord fase 2

Meer informatie

  • Projectwethouder: dhr. H. Wierikx
  • Projectleider: dhr. M. Braspenning
  • Projectassistente: mw. M. Rammeloo 
Uw Reactie
Uw Reactie