Openbare kennisgeving: stemmen bij volmacht en kiezerpas

Publicatiedatum: 
4 feb 2019
De burgemeester van Halderberge maakt bekend dat het, bij de aanstaande verkiezing van de leden van de Provinciale Staten en van de Waterschappen op woensdag 20 maart 2019, een kiezer is toegestaan bij volmacht of met een kiezerspas te stemmen. Daarbij gelden de volgende bepalingen:

Volmacht

U kunt iemand anders vragen om namens u te stemmen. Dat kan door middel van een onderhandse of een schriftelijke volmacht.

  • Onderhands volmacht

Bij een onderhandse volmacht vult u de achterkant van de stempas in. Degene die namens u stemt (dit noemen we de gemachtigde), moet aan de leden van het stemlokaal een kopie laten zien van het geldige (of maximaal vijf jaar verlopen legitimatiebewijs) van u als de volmachtgever.
Degene die u machtigt, moet wel in een gemeente in Noord-Brabant wonen. Voor de Waterschapsverkiezing geldt dat degene die u machtigt in hetzelfde Waterschap moet wonen.

  • Schriftelijk volmacht

U kunt ook gebruik maken van een schriftelijke volmacht. Hiervoor moet u uiterlijk vrijdag
15 maart  een aanvraag indienen bij de gemeente. Dat kan door het formulier pdf Verzoek om per volmacht te mogen stemmen (PDF, 87.52 KB) te downloaden. U moet dit wel tijdig regelen, omdat zowel u als uw gemachtigde het formulier moeten ondertekenen. Als u een schriftelijke volmacht verleent hoeft u geen identiteitsdocument te overleggen. De gemeente kan uw gegevens dan in de gemeentelijke basisregistratie (BRP) verifiëren.

Kiezerspas

Met een kiezerspas kunt u voor de Provinciale Statenverkiezing in elke gemeente van de provincie Noord-Brabant stemmen. Met een kiezerspas van het Waterschap Brabantse Delta kunt u in alle gemeenten stemmen die bij het Waterschap horen. U kunt hiervoor het formulier pdf Verzoek om met kiezerspas te mogen stemmen (PDF, 33.95 KB) downloaden. Bij de aanvraag moet u uw stempas voegen. Zorg dat de gemeente uw ingevulde aanvraagformulier uiterlijk woensdag 15 maart krijgt. U kunt uw aanvraag ook bij de gemeente doen tot en met vrijdag 19 maart 12.00 uur.

Meer informatie

Nog meer informatie over het stemmen kunt u vindt u op de gemeentelijke website en op www.elkestemtelt.nl.