Ontwerpwijzigingsplan ‘Wildertstraat ong. naast nr. 10, Oud Gastel’

Publicatiedatum: 
3 feb 2021
Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Halderberge maakt bekend dat met ingang van 4 februari 2021 gedurende zes weken (tot en met 17 maart 2021) het ontwerpwijzigingsplan ‘Wildertstraat ong. naast nr. 10, Oud Gastel’ met plannummer NL.IMRO.1655.BPW6039-B001 ter inzage ligt.

De inhoud van het ontwerpwijzigingsplan betreft een wijziging van de bestemming ter plaatse van een agrarisch perceel aan de Wilderstraat (naast nr. 10) naar de bestemming ‘Wonen’ met de aanduiding ‘specifieke vorm van wonen – ruimte-voor-ruimte woning’, waardoor met toepassing van de ruimte-voor-ruimte regeling op het perceel aan de Wildertstraat een woning gerealiseerd zal worden.

Tijdens bovengenoemde periode kan iedereen het ontwerpwijzigingsplan ‘Wildertstraat ong. naast nr. 10, Oud Gastel’ inzien. Dit is mogelijk tijdens de openingstijden van het gemeentehuis bij het omgevingsloket, Parklaan 15 te Oudenbosch en de website www.ruimtelijkeplannen.nl

Gedurende de termijn van de terinzagelegging kunnen belanghebbenden schriftelijke zienswijzen omtrent het ontwerpwijzigingsplan ‘Wildertstraat ong. naast nr. 10, Oud Gastel’ kenbaar maken aan het college van Burgemeester en Wethouders van Halderberge, Parklaan 15, Postbus 5, 4730 AA Oudenbosch. Indien u dit mondeling wenst te doen kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar mevrouw M. Vereecken via telefoonnummer: 14 0165.