Ontwerpwijzigingsplan ‘Stal Zuiderberg’ Oudlandweg 2a, Oudenbosch

Publicatiedatum: 
13 mei 2020
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Halderberge maakt bekend dat met ingang van 14 mei 2020 gedurende zes weken (tot en met 24 juni 2020) het ontwerpwijzigingsplan ‘Stal Zuiderberg’ met plannummer NL.IMRO.1655.BPW6029-B001 ter inzage ligt.

De inhoud van het ontwerpwijzigingsplan betreft een vormverandering van het bouwvlak met gelijktijdig de omzetting naar een gebruiksgerichte paardenhouderij, waarna een extra rijhal kan worden gerealiseerd aan de Oudlandweg 2a te Oudenbosch.

Tijdens bovengenoemde periode kan iedereen het ontwerpwijzigingsplan ‘Stal Zuiderberg’ inzien. Dit is mogelijk tijdens de openingstijden van het gemeentehuis bij het omgevingsloket, Parklaan 15 te Oudenbosch en de website www.ruimtelijkeplannen.nl

Gedurende de termijn van de terinzagelegging kunnen belanghebbenden schriftelijke zienswijzen omtrent het ontwerpwijzigingsplan ‘Stal Zuiderberg’ kenbaar maken aan het college van burgemeester en wethouders van Halderberge, Parklaan 15, Postbus 5, 4730 AA Oudenbosch. Indien u dit mondeling wenst te doen, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar mevrouw A. Coppens op het nummer 14 0165.