Ontwerpwijzigingsplan ‘Ruimte voor ruimte, Oude Antwerpsepostbaan ong. naast nr. 56 te Hoeven’

Publicatiedatum: 
22 jul 2020
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Halderberge maakt bekend dat met ingang van 23 juli 2020 gedurende zes weken (tot en met 2 september 2020) voor een ieder het ontwerpwijzigingsplan ‘Ruimte voor ruimte, Oude Antwerpsepostbaan ong. naast nr. 56 te Hoeven’ met plannummer NL.IMRO.1655.BPW6032-B001 ter inzage ligt. Het ontwerpwijzigingsplan biedt een planologisch kader voor het mogelijk maken van de bouw van een ruimte voor ruimte woning.

Tijdens bovengenoemde periode kan eenieder het ontwerpwijzigingsplan inzien. Dit is mogelijk tijdens de openingstijden van het gemeentehuis bij het omgevingsloket, Parklaan 15 in Oudenbosch en de website www.ruimtelijkeplannen.nl

Gedurende de termijn van de terinzagelegging kunnen belanghebbenden schriftelijke zienswijzen omtrent het ontwerpwijzigingsplan kenbaar maken aan het college van burgemeester en wethouders van Halderberge, Parklaan 15, Postbus 5, 4730 AA Oudenbosch.
Indien u dit mondeling wenst te doen kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar mevrouw A. Schut op het nummer 14 0165.