Ontwerpwijzigingsplan ‘Opperstraat 2a, 4 en 4a in Oud Gastel’

Publicatiedatum: 
12 jun 2019
Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Halderberge maakt bekend dat met ingang van 13 juni 2019 gedurende zes weken (tot en met 24 juli 2019) voor een ieder het ontwerpwijzigingsplan ‘Opperstraat 2a, 4 en 4 in Oud Gastel’ met plannummer NL.IMRO.1655.BPW6027-B001 ter inzage ligt.

De inhoud van het ontwerpwijzigingsplan betreft het wijzigen van een agrarische bestemming naar een woonbestemming aan Opperstraat 2a, 4 en 4a in Oud Gastel. 

Tijdens bovengenoemde periode kan eenieder het ontwerpwijzigingsplan ‘Opperstraat 2a, 4 en 4a in Oud Gastel’ inzien. Dit is mogelijk tijdens de openingstijden van het gemeentehuis bij het omgevingsloket, Parklaan 15 in Oudenbosch en de website www.ruimtelijkeplannen.nl

Gedurende de termijn van de terinzagelegging kunnen belanghebbenden schriftelijke zienswijzen omtrent het ontwerpwijzigingsplan ‘Opperstraat 2a, 4 en 4a te Oud Gastel’ kenbaar maken aan het college van Burgemeester en Wethouders van Halderberge, Parklaan 15, Postbus 5, 4730 AA Oudenbosch.

Indien u dit mondeling wenst te doen kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar mevrouw A. Coppens op het nummer 14 0165.