Ontwerpwijzigingsplan ‘Omleggen AWP-leiding Hoeven’

Publicatiedatum: 
22 mei 2020
Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Halderberge maakt bekend dat met ingang van 22 mei 2020 gedurende zes weken (tot en met 2 juli 2020) het ontwerpwijzigingsplan ‘Omleggen AWP-leiding Hoeven’ met plannummer NL.IMRO.1655.BPW6036-B001 ter inzage ligt.

De inhoud van het ontwerpwijzigingsplan betreft het omleggen van een afvalwaterpersleiding ter hoogte van Moleneindsestraat 52 te Hoeven.

Tijdens bovengenoemde periode kan iedereen het ontwerpwijzigingsplan ‘Omleggen AWP-leiding Hoeven’ inzien. Dit is mogelijk tijdens de openingstijden van het gemeentehuis bij het omgevingsloket, Parklaan 15 te Oudenbosch en de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Gedurende de termijn van de terinzagelegging kunnen belanghebbenden schriftelijke zienswijzen omtrent het ontwerpwijzigingsplan ‘Omleggen AWP-leiding Hoeven’ kenbaar maken aan het college van Burgemeester en Wethouders van Halderberge, Parklaan 15, Postbus 5, 4730 AA Oudenbosch.

Indien u dit mondeling wenst te doen kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar mevrouw M. Vereecken op het nummer 14 0165.