Ontwerpwijzigingsplan ‘Mommersstraat 26 in Hoeven’

Publicatiedatum: 
30 jan 2019
Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Halderberge maakt bekend dat met ingang van 31 januari 2019 gedurende zes weken (tot en met 13 maart 2019) voor een ieder het ontwerpwijzigingsplan ‘Mommersstraat 26 te Hoeven’ met plannummer NL.IMRO.1655.BPW6020-B001 ter inzage ligt.

De inhoud van het ontwerpwijzigingsplan betreft de vormverandering van het bestemmingsvlak Wonen aan de Mommersstraat 26 in Hoeven.

Tijdens bovengenoemde periode kan eenieder het ontwerpwijzigingsplan ‘Mommersstraat 26 in Hoeven’ inzien. Dit is mogelijk tijdens de openingstijden van het gemeentehuis bij het omgevingsloket, Parklaan 15 in Oudenbosch en de website www.ruimtelijkeplannen.nl

Gedurende de termijn van de terinzagelegging kunnen belanghebbenden schriftelijke zienswijzen omtrent het ontwerpwijzigingsplan ‘Mommersstraat 26 in Hoeven’ kenbaar maken aan het college van Burgemeester en Wethouders van Halderberge, Parklaan 15, Postbus 5, 4730 AA Oudenbosch.
Indien u dit mondeling wenst te doen kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar mevrouw A. Coppens op het nummer 14 0165.