Ontwerpwijzigingsplan ‘Kapelstraat 12 in Oudenbosch’

Publicatiedatum: 
15 jan 2020
Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Halderberge maakt bekend dat met ingang van 16 januari 2020 gedurende zes weken (tot en met 26 februari 2020) voor een ieder het ontwerpwijzigingsplan ‘Kapelstraat 12 te Oudenbosch’ met plannummer NL.IMRO.1655.BPW6031-B001 ter inzage ligt.

De inhoud van het ontwerpwijzigingsplan betreft het wijzigen van een agrarische bestemming naar een woonbestemming aan de Kapelstraat 12 in Oudenbosch.

Tijdens bovengenoemde periode kan eenieder het ontwerpwijzigingsplan ‘Kapelstraat 12 in Oudenbosch’ inzien. Dit is mogelijk tijdens de openingstijden van het gemeentehuis bij het omgevingsloket, Parklaan 15 in Oudenbosch en de website www.ruimtelijkeplannen.nl

Gedurende de termijn van de terinzagelegging kunnen belanghebbenden schriftelijke zienswijzen omtrent het ontwerpwijzigingsplan ‘Kapelstraat 12 te Oudenbosch’ kenbaar maken aan het college van Burgemeester en Wethouders van Halderberge, Parklaan 15, Postbus 5, 4730 AA Oudenbosch.

Indien u dit mondeling wenst te doen kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar mevrouw A. Schut op het nummer 14 0165.