Ontwerpwijzigingsplan ‘Brede Molenweg 8 te Hoeven’

Publicatiedatum: 
15 jul 2021
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Halderberge maakt bekend dat met ingang van 15 juli 2021 gedurende zes weken (tot en met 25 augustus 2021) voor een ieder het ontwerpwijzigingsplan ‘Brede Molenweg 8 te Hoeven’ met plannummer NL.IMRO.1655.BPW6043-B001 ter inzage ligt.

De inhoud van het ontwerpwijzigingsplan betreft het wijzigen van de bestemming agrarisch naar een bedrijfsbestemming aan de Brede Molenweg 8 te Hoeven. Indirecte aanleiding hiervoor is het realiseren van een nieuwe bedrijfsloods.

Tijdens bovengenoemde periode kan eenieder het ontwerpwijzigingsplan ‘Brede Molenweg 8 te Hoeven’ inzien. Dit is mogelijk tijdens de openingstijden van het gemeentehuis bij het omgevingsloket, Parklaan 15 te Oudenbosch en de website www.ruimtelijkeplannen.nl

Gedurende de termijn van de terinzagelegging kunnen belanghebbenden schriftelijke zienswijzen omtrent het ontwerpwijzigingsplan ‘Brede Molenweg 8 te Hoeven’ kenbaar maken aan het college van Burgemeester en Wethouders van Halderberge, Parklaan 15, Postbus 5, 4730 AA Oudenbosch.

Indien u dit mondeling wenst te doen kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar mevrouw A. Schut op het nummer 0165-390468.