Ontwerpwijzigingsplan ‘Brede Molenweg 11, Hoeven’

Publicatiedatum: 
21 jul 2021
Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Halderberge maakt bekend dat met ingang van 22 juli 2021 gedurende zes weken (tot en met woensdag 1 september 2021) het ontwerpwijzigingsplan ‘Brede Molenweg 11, Hoeven’ met plannummer NL.IMRO.1655.BPW6045-B001 ter inzage ligt.

De inhoud van het ontwerpwijzigingsplan betreft een wijziging van de bestemming ter plaatste van het huidige agrarisch bouwvlak naar de bestemming ‘Wonen’ met de aanduiding VAB (voormalige agrarische bedrijfsbebouwing) waardoor locatie Brede Molenweg 11 te Hoeven gebruikt kan worden als burgerwoning.

Tijdens bovengenoemde periode kan iedereen het ontwerpwijzigingsplan ‘Brede Molenweg 11, Hoeven’ inzien. Dit is mogelijk, op afspraak, tijdens de openingstijden van het gemeentehuis bij het omgevingsloket, Parklaan 15 te Oudenbosch en de website www.ruimtelijkeplannen.nl

Gedurende de termijn van de terinzagelegging kunnen belanghebbenden schriftelijke zienswijzen omtrent het ontwerpwijzigingsplan ‘Brede Molenweg 11, Hoeven’ kenbaar maken aan het college van Burgemeester en Wethouders van Halderberge, Parklaan 15, Postbus 5, 4730 AA Oudenbosch.

Indien u dit mondeling wenst te doen kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar mevrouw M. Vereecken op het nummer 14 0165.