Stem op uw favoriet: Cultuurprijs 2020

Wethouder Hans Wierikx maakte op woensdagavond 1 juli, op voordracht van de jury voor de Cultuurprijzen, de genomineerden voor de Halderbergse Cultuurprijzen bekend.
De genomineerden zijn dit jaar: Mark Buijs (inspirator cultureel erfgoed), Aad Rijpsma (schilder/kunstenaar) en Joep de Wildt (tonprater). Stemmen op uw favoriet kan tot 1 oktober.

  1. Stap 1 van 2. Actieve stap: Begin
  2. Stap 2 van 2: Voltooid
Ik stem op:

Ontwerpwijzigingsplan Brede Balrouw 49, Hoeven

Publicatiedatum: 
2 sep 2020
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Halderberge maakt bekend dat met ingang van 3 september  2020 gedurende zes weken (tot en met 14 oktober 2020) het ontwerpwijzigingsplan ‘Brede Balrouw 49, Hoeven’ met plannummer NL.IMRO.1655.BPW6034-B001 ter inzage ligt.

De inhoud van het ontwerpwijzigingsplan betreft een vergroting van het agrarisch bouwvlak, waarna een nieuwe loods met overkapping tot een maximale goothoogte van 7,5 meter gerealiseerd kan worden aan de Brede Balrouw 49 te Hoeven.

Tijdens bovengenoemde periode kan iedereen het ontwerpwijzigingsplan ‘Brede Balrouw 49, Hoeven’ inzien. Dit is mogelijk tijdens de openingstijden van het gemeentehuis bij het omgevingsloket, Parklaan 15 te Oudenbosch en de website www.ruimtelijkeplannen.nl

Gedurende de termijn van de terinzagelegging kunnen belanghebbenden schriftelijke zienswijzen omtrent het ontwerpwijzigingsplan ‘Brede Balrouw 49, Hoeven’ kenbaar maken aan het college van Burgemeester en Wethouders van Halderberge, Parklaan 15, Postbus 5, 4730 AA Oudenbosch. Indien u dit mondeling wenst te doen kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar mevrouw M. Vereecken op het nummer 14 0165.