Stem op uw favoriet: Cultuurprijs 2020

Wethouder Hans Wierikx maakte op woensdagavond 1 juli, op voordracht van de jury voor de Cultuurprijzen, de genomineerden voor de Halderbergse Cultuurprijzen bekend.
De genomineerden zijn dit jaar: Mark Buijs (inspirator cultureel erfgoed), Aad Rijpsma (schilder/kunstenaar) en Joep de Wildt (tonprater). Stemmen op uw favoriet kan tot 1 oktober.

  1. Stap 1 van 2. Actieve stap: Begin
  2. Stap 2 van 2: Voltooid
Ik stem op:

Ontwerpbestemmingsplan ‘St. Bernardusstraat 64 te Hoeven’

Publicatiedatum: 
9 sep 2020
Burgemeester en wethouders van de gemeente Halderberge maken ingevolge artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat met ingang van 10 september 2020, gedurende zes weken (tot en met woensdag 21 oktober 2020) voor een ieder het ontwerp van het bestemmingsplan ‘St. Bernardusstraat 64 te Hoeven’ (NL.IMRO.1655.BP6022-B001) ter inzage ligt.

Het bestemmingsplan biedt een planologisch kader om een voormalige agrarische bedrijfswoning te gebruiken als reguliere burgerwoning, met verkleining van een agrarisch bouwvlak.

Gedurende de genoemde termijn wordt een ieder in de gelegenheid gesteld schriftelijk of mondeling zienswijzen omtrent het ontwerpbestemmingsplan kenbaar te maken aan de gemeenteraad van Halderberge, Parklaan 15, Postbus 5, 4730 AA Oudenbosch. Indien u dit mondeling wenst te doen kunt u contact opnemen met behandelend ambtenaar mevrouw A. Coppens op het nummer 14 0165.

Het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken ligt gedurende zes weken tijdens de openingstijden van het gemeentehuis voor een ieder ter inzage bij het omgevingsloket, Parklaan 15 te Oudenbosch. Het plan is tevens digitaal te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl alsmede de gemeentelijke website www.halderberge.nl