Ontwerpbestemmingsplan ‘Havendijk Kom Noord, Oudenbosch’

De gemeente Halderberge wil het gebied in de wijk Kom Noord rondom de voormalige peuterspeelzaal Oki Doki en de begraafplaats opnieuw ontwikkelen.

Het ontwerpbestemmingsplan ziet toe op de herontwikkeling van de gemeentelijke deelgebieden naar maximaal 22 woonkavels. Het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken ligt vanaf donderdag 25 mei tot en met woensdag 5 juli 2023 tijdens de openingstijden (op afspraak) ter inzage in het gemeentehuis. U kunt het plan ook digitaal inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl (planidentificatienummer: NL.IMRO.1655.BP1025-B001). Voor het plan is een vormvrije m.e.r.-beoordeling opgesteld. Ter plaatse van deelgebied 5 wordt een procedure hogere waarden Wet Geluidhinder opgestart.