Ontwerpbestemmingsplan ‘Bovenstraat 43 Hoeven’

Publicatiedatum: 
31 mrt 2021
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Halderberge maakt bekend dat met ingang van 1 april 2021 gedurende zes weken (tot en met 12 mei 2021) voor een ieder het ontwerpbestemmingsplan ‘Bovenstraat 43 Hoeven’ met plannummer NL.IMRO.1655.BP2011-B001 ter inzage ligt.

Directe aanleiding voor een bestemmingsplan is het voornemen om de bestaande woning te splitsen in een tweetal wooneenheden. Op het zuidelijke deel van het woonperceel zal er nieuwe woning mogelijk worden gemaakt.

Tijdens bovengenoemde periode kan eenieder het ontwerpbestemmingsplan ‘Bovenstraat 43 Hoeven’ inzien. Dit is mogelijk tijdens de openingstijden van het gemeentehuis bij het omgevingsloket, Parklaan 15 te Oudenbosch en de website www.ruimtelijkeplannen.nl

Gedurende de termijn van de terinzagelegging kunnen belanghebbenden schriftelijke zienswijzen omtrent het ontwerpbestemmingsplan ‘Bovenstraat 43 Hoeven’’ kenbaar maken aan het college van Burgemeester en Wethouders van Halderberge, Parklaan 15, Postbus 5, 4730 AA Oudenbosch.

Indien u dit mondeling wenst te doen kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar mevrouw A. Schut op het nummer 14 0165.