Ontwerp-huisvestingsverordening gemeente Halderberge

Om eigen inwoners te helpen bij het vinden van een betaalbare woning, wil gemeente Halderberge sturen op de verdeling van woonruimten in de gemeente door een huisvestingsverordening in te stellen. Hiervoor is een schaarsteonderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek heeft woningschaarste in betaalbare woningen in Halderberge aangetoond. Het college gaat daarom aan de slag met de aanbevelingen uit het schaarsteonderzoek door een huisvestingsverordening in te stellen.

De huisvestingsverordening met voorrangsregeling richt zich op:

  • sociale huursector: maximaal 50% van de beschikbare huurwoningen worden beschikbaar gesteld voor mensen een maatschappelijke binding aan de gemeente.
  • nieuwbouwkoopwoningen: 50% van de nieuwbouwkoopwoningen met een koopprijs tot € 390.000 (prijspeil 2024) worden beschikbaar gesteld voor kopers met maatschappelijke binding aan de gemeente. Voor onderstaande kernen geldt een andere maximale koopprijs:  
    • Oudenbosch € 311.400  
    • Oud Gastel € 368.480  
    • Stampersgat € 311.400

Ter inzage 

De ontwerp-huisvestingsverordening ligt met ingang vanaf donderdag 11 juli 2024 voor 4 weken voor iedereen ter inzage.

Reageren 

Tijdens de termijn van 4 weken kunt u schriftelijk een inspraakreactie indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders van Halderberge, Parklaan 12, Postbus 5, 4730 AA Oudenbosch of via gemeente@halderberge.nl onder vermelding van ‘Huisvestingsverordening gemeente Halderberge’. Uw reactie wordt betrokken bij de vaststelling van de huisvestingsverordening door de gemeenteraad.