Stem op uw favoriet: Cultuurprijs 2020

Wethouder Hans Wierikx maakte op woensdagavond 1 juli, op voordracht van de jury voor de Cultuurprijzen, de genomineerden voor de Halderbergse Cultuurprijzen bekend.
De genomineerden zijn dit jaar: Mark Buijs (inspirator cultureel erfgoed), Aad Rijpsma (schilder/kunstenaar) en Joep de Wildt (tonprater). Stemmen op uw favoriet kan tot 1 oktober.

  1. Stap 1 van 2. Actieve stap: Begin
  2. Stap 2 van 2: Voltooid
Ik stem op:

Onroerendezaakbelasting

Heeft u een eigen woning? Of heeft of gebruikt u een bedrijfsgebouw zoals een winkel of kantoor, of een stuk grond? Dan betaalt u elk jaar onroerendezaakbelasting (OZB) aan de gemeente Halderberge.

Meer informatie over de onroerendezaakbelasting vindt u op de website van de Belastingsamenwerking West-Brabant.

Wat u moet weten

  • De Belastingsamenwerking West-Brabant voert de heffing en inning van de lokale belastingen uit.
  • Bent u op 1 januari de eigenaar van een woning of eigenaar of gebruiker van een bedrijfsgebouw? Dan krijgt u een OZB-aanslag.
  • De gemeente gaat uit van de waarde van uw woning, winkel of kantoor op 1 januari van het vorige jaar. Deze waarde heet de WOZ-waarde, de datum heet de waardepeildatum. De gemeente bepaalt door middel van het OZB-tarief hoeveel belasting u betaalt over de waarde van uw woning, winkel of kantoor.
  • De waarde die de gemeente bepaalt, heet WOZ-beschikking. Die vindt u op uw aanslagbiljet van de onroerendezaakbelasting. Voor een kopie van uw aanslagbiljet kunt u terecht op uw persoonlijke pagina op de website van de Belastingsamenwerking West-Brabant.
  • U kunt uw WOZ-waarde ook online inzien: https://www.wozwaardeloket.nl/
  • Taxatieverslag van uw pand of woning inzien? Ook hiervoor kunt u terecht op de website van de Belastingsamenwerking West-Brabant.

De Rijksoverheid geeft meer informatie over de WOZ.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de WOZ-waarde op uw WOZ-beschikking? Of heeft u onterecht een OZB-aanslag gekregen? Dan kunt u bezwaar maken.

Kopie aanslag

Bij de Belastingsamenwerking West-Brabant tel. (076) 5298300 kunt u een kopie van de gemeentelijke taxatie van uw onroerend goed (eigen grond, woning of andersoortig pand) krijgen. U kunt dit aanvragen wanneer u bijvoorbeeld de overweging van de taxatie wilt achterhalen.

Uw Reactie
Uw Reactie