Onderzoek naar functie dorpshuis in de kerk in Hoeven

Publicatiedatum: 
8 feb 2018
De gemeente Halderberge gaat een onderzoek uitvoeren naar de mogelijkheid van een dorpshuisfunctie in de R.K. Kerk St. Jan de Doper en de pastorie in Hoeven. Een deel van de kerk zal beschikbaar blijven voor de eredienst. Het huidige dorpshuis Het Kompas wordt naar verwachting gesloopt binnen het plan van herontwikkeling van de Lindenlommer locatie. Aan de gemeenteraad wordt een krediet gevraagd om dit onderzoek te bekostigen. Door het verplaatsen van de dorpshuisfunctie naar de kerk kan een cultuurhistorisch waardevol gebouw in de kern Hoeven een duurzame invulling krijgen en daardoor behouden blijven.

Advies Samenstichting Hoeven

Het huidige dorpshuis Het Kompas kent een achterstallige onderhoudssituatie. Ook moet voor een goede sanering van een bodemverontreiniging de grote zaal verwijderd worden. Samen met de Samenstichting Hoeven is onderzocht welke locaties geschikt zouden zijn voor een dorpshuis. De samenstichting Hoeven heeft geadviseerd om de huidige locatie van het Kompas, een locatie rondom de nieuwe brede school en een locatie rondom de kerk verder te onderzoeken. Bovendien hebben zij  geadviseerd niet te wachten met het nadenken over de toekomst van het rijksmonument de R.K. Kerk St. Jan de Doper, maar in overleg te gaan met de parochie St. Bernardus hierover en onderzoek te doen naar de gebruiksmogelijkheden.

Op basis van een eerste beoordeling van de scenario’s en eerste gesprekken met het Kerkbestuur heeft de gemeente besloten het scenario van een dorpshuis in dan wel rondom de kerk verder te onderzoeken.

Overleg met verenigingen

Onderdeel van het vervolgonderzoek is om samen met de verenigingen, die momenteel gebruik maken van Het Kompas, te kijken wat nodig is voor een nieuw dorpshuis. Ook zal onderzocht worden of andere functies of verenigingen toegevoegd kunnen worden. Omdat de kerk een rijksmonument is en de pastorie een gemeentelijk monument zal ook een bouwhistorisch onderzoek deel uit maken van dit onderzoek. Er wordt nog een informatiebijeenkomst georganiseerd voor omwonenden van de kerk en voor de verenigingen. Zij worden hier later voor uitgenodigd.