Onderzoek Economie en Ondernemen Halderberge

Economische visie Halderberge 2020 en gemeentelijke dienstverlening

Verbetering van de dienstverlening aan ondernemers is onderdeel van het uitvoeringsprogramma van de Economische visie Halderberge 2020. Gemeente Halderberge werkt daar samen met ondernemers aan binnen de Economische Koepel Halderberge (EKH).
Op het gebied van dienstverlening en economie worden diverse onderzoeken uitgevoerd.


Prestatieonderzoek

Eind 2018 is in opdracht van de gemeente Halderberge, de Provincie Noord-Brabant en de Rabobank het prestatieonderzoek uitgevoerd door Ik Onderneem! Dit onderzoek geeft inzicht in het economisch functioneren van de detailhandel en de leisure in de regio West-Brabant. Een belangrijk resultaat was dat de lokale inwoner – de belangrijkste klant van de centrumgebieden in de gemeente – de centra goed weet te vinden. Ook is duidelijk geworden dat niet alle leegstaande winkelpanden in de toekomst ingevuld zullen worden. De inzichten worden gebruikt bij het opstellen en uitvoeren van de actiekaarten voor de centrumgebieden.

pdf Prestatieonderzoek gemeenterapport (PDF, 3.6 MB) pdf Prestatieonderzoek maatwerkrapport (PDF, 3.95 MB)

 

Ondernemerspeiling

De resultaten van de tweede ondernemerspeiling voor ondernemers in de gemeente Halderberge zijn bekend. In het najaar van 2017 is de peiling uitgevoerd. Hiervoor is gebruik gemaakt van de ondernemerspeiling van Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) Realisatie. De resultaten van de peiling laten op diverse punten een verbetering zien ten opzichte van de eerste peiling in 2014. Zo is de algemene waardering gestegen van 6,2 naar 6,6 en het onderdeel communicatie en voorlichting van 5,5 naar 6,2.

Bekijk de rapportage: pdf Ondernemerspeiling Halderberge (PDF, 605.43 KB)

De resultaten worden gepubliceerd op www.waarstaatjegemeente.nl zodat de resultaten vergeleken kunnen worden met andere gemeenten.

Resultaten

De rapportage laat op veel onderdelen een verbetering zien ten opzichte van de eerste peiling in 2014. De stijgende lijn is op meerdere onderdelen van de rapportage te zien. Maar er zijn ook punten die naar de mening van de ondernemers verbetering behoeven. Zo zijn de ondernemers minder tevreden over de dienstverlening via de digitale faciliteiten ten opzichte van 2014. Ook het bereiken van de juiste persoon over een specifieke vraag of probleem scoort minder dan de vorige peiling. Het is goed om de resultaten met elkaar te delen en te kijken waar we als gemeente verbeteringen kunnen realiseren zodat ondernemers de volgende peiling nog meer tevreden zijn over de gemeentelijke dienstverlening.

 

Over de ondernemerspeiling en 'waarstaatjegemeente' 

Via de ondernemerspeiling kan een ondernemer aangeven wat hij van de dienstverlening van de gemeente vindt. De gemeente kan door deze feedback haar dienstverlening aanpassen. Gemeenten Etten-Leur en Halderberge hebben de tweede ondernemerspeiling laten uitvoeren en zien het effect van de verandering in de contacten met de ondernemers.
In een webinar van VNG-realisatie (juli 2019) vertellen medewerkers wat de ondernemerspeiling oplevert.
 

 

 

Uw Reactie
Uw Reactie