Ondernemerspeiling

De resultaten van de tweede ondernemerspeiling voor ondernemers in de gemeente Halderberge zijn bekend. In het najaar van 2017 is de peiling uitgevoerd. Hiervoor is gebruik gemaakt van de ondernemerspeiling van Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) Realisatie. De resultaten van de peiling laten op diverse punten een verbetering zien ten opzichte van de eerste peiling in 2014. Zo is de algemene waardering gestegen van 6,2 naar 6,6 en het onderdeel communicatie en voorlichting van 5,5 naar 6,2.

De resultaten worden gepubliceerd op www.waarstaatjegemeente.nl zodat de resultaten vergeleken kunnen worden met andere gemeenten.

Bekijk de rapportage: pdf Ondernemerspeiling Halderberge (PDF, 605.43 KB)

Resultaten

De rapportage laat op veel onderdelen een verbetering zien ten opzichte van de eerste peiling in 2014. De stijgende lijn is op meerdere onderdelen van de rapportage te zien. Maar er zijn ook punten die naar de mening van de ondernemers verbetering behoeven. Zo zijn de ondernemers minder tevreden over de dienstverlening via de digitale faciliteiten ten opzichte van 2014. Ook het bereiken van de juiste persoon over een specifieke vraag of probleem scoort minder dan de vorige peiling. Het is goed om de resultaten met elkaar te delen en te kijken waar we als gemeente verbeteringen kunnen realiseren zodat ondernemers de volgende peiling nog meer tevreden zijn over de gemeentelijke dienstverlening.

Economische visie Halderberge 2020 en gemeentelijke dienstverlening

Verbetering van de dienstverlening richting ondernemers is onderdeel van het uitvoeringsprogramma van de Economische visie Halderberge 2020. Gemeente Halderberge werkt daar samen met ondernemers aan binnen de Economische Koepel Halderberge (EKH).