Omgevingsvergunningen - week 4 2023

Ontvangen aanvragen voor een omgevingsvergunning  

 • Boekerman 1a Oud Gastel, plaatsen van een pallet-racking, 494274 

 • Kerkstraat 67 Oud Gastel, kappen van boom (bruine beuk) in monumentale siertuin en snoei, 496054 

 • St. Gerardushof (kad.sectie G nrs 4154 en 4277) Bosschenhoofd, nieuw bouwen van supermarkt en aanleg uitrit, 496395 

 • Sluiswaardersweg 33 Oudenbosch, aanleggen van uitrit, 497046 

Verleende omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure 

 • Meirstraat 8 en 8a Oud Gastel, functiewijziging van woning annex café in woning annex ‘afhaalchinees’, 430351 

 • Julianastraat 18 Hoeven, aanbouw van slaapkamer met douche en wc t.b.v. toekomstbestendig maken woning, 478212  

 • Rietmade 14 Hoeven, uitbreiden van carport, 473848 

Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning 

 • Kristalsingel 32 Stampersgat, realiseren van beschoeiing (grondkering/damwand), 442698 

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning 

 • Hermansstraat 2 Hoeven, plaatsen van zonnepanelen op het maaiveld, 463614 

 • Meidoornstraat 29 Oudenbosch, plaatsen/realiseren van dubbele nokverhoging, 449986 

 • De Baarlebossche 6 Oudenbosch, inpandig verbouwen van tennishal naar 3 gymzalen en 4 klaslokalen, 463596    

Wet milieubeheer 

Activiteitenbesluit milieubeheer: 

 • Dhr. W. Brabers, Achter ‘t Hof 84 Hoeven, 497146 

Maatwerkvoorschriften Activiteitenbesluit: 

 • Brandweerkazerne, Wilhelminastraat 2a Oud Gastel, maatwerkvoorschriften m.b.t. het aspect geluid, 18 januari 2023, (OMWB zaaknr. 2022-010565), 304803