Omgevingsvergunningen - week 37 2023

Ontvangen aanvragen voor een omgevingsvergunning 

 • Uilenspiegelweg 12 Bosschenhoofd, verbouwen en uitbreiden van woning, 627792
 • Opperstraat 19 Oud Gastel, realiseren van kapconstructie op woning, 627894
 • Veerkensweg (thans 11a) Oud Gastel, verbouwen van kantoor en winkelpand tot 5 studio's, 627893
 • Markt 19 Oudenbosch, huisvesten van 7 personen, 628476     

Verleende omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure

 • Griffel 1 Oud Gastel, aanbrengen van verhoogde erfafscheiding, 625763
 • Timberwolfstraat 38 Oudenbosch, wijzigen van gebruik van bedrijfswoning naar burgerwoning, 626335
 • Galgestraat (kad.sectie F 869, 195, 196, 304 en 305) Oudenbosch, wijziging op reeds verleende vergunning (336806, zonneweide), 621743

Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning

 • Markt 19 Oudenbosch, wijzigen van bestemming (t.b.v. huisvesten 4 arbeidsmigranten), 626116

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

 • Past. van Breugelstraat 45 Bosschenhoofd, plaatsen van vluchttrap, 623368
 • Markt 57 Oudenbosch, vervangen van bestaande T-Mobile antennes, 620553

Wet milieubeheer

Activiteitenbesluit milieubeheer:

 • 247TailorSteel, Rietschotten 9 Oud Gastel, 628815