Omgevingsvergunningen - week 22 2024

Ontvangen aanvragen voor een omgevingsvergunning  

  • Markt 59 en 59a in Oudenbosch, het slopen van de pastoriewoning, 741310
  • Pinksterbloemlaan ong in Hoeven, het realiseren van een woning, 741388
  • Bosschenhoofdsestraat 30 in Bosschenhoofd, het bouwen van een vervangende woning, 746730
  • Bosschendijk 115 in Oudenbosch, het tijdelijk plaatsen van een woonunit (ca. een jaar) op oprit naast huis, achter de gevellijn tijdens renovatie woning, 747514

Verleende omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure

  • Noordhoeksestraat 1 in Oud Gastel, het herbouwen van een bedrijfsruimte, 657393

Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning

  • Markt 59a in Oudenbosch, het slopen van de pastoriewoning, 669748

Geweigerde omgevingsvergunning  

  • Haspelstraat 30 in Hoeven, tijdelijke ontheffing voor de huisvestiging arbeidsmigranten op Fase 1 van Villapark Panjevaart, 654430
  • Haspelstraat 30 in Hoeven, tijdelijke ontheffing voor de huisvesting arbeidsmigranten op fase 2 van Villapark Panjevaart, 654431

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

Markt 57 in Oudenbosch, het plaatsen van tijdelijke units bij Markt 57 Oudenbosch (naast Basiliek), 672202