Omgevingsvergunningen - week 21 2023

Ontvangen aanvragen voor een omgevingsvergunning

 • Watergraaflaan 13 Oudenbosch, uitbreiden van woning, 581230
 • Pastoor van Breugelstraat 40c Bosschenhoofd, plaatsen van 15 tiny/medium houses, 581378
 • Plan de Groene Vaart (kavelnr. 3) Oudenbosch, bouwen van woning, 581409
 • Provincialeweg Noord N268, sectie G nr 2462 Oud Gastel, kappen van 20 bomen Provincialeweg Noord N268, 581491
 • N268 tussen de aansluiting met de A4 en de aansluiting met de A17, sectie G nr 2545 Oud Gastel, uitvoeren van groot onderhoud aan N268 tussen de aansluiting met de A4 en de aansluiting met de A17, 581656
 • Oude Antwerpsepostbaan, Boutersempark, Ericalaan, sectie D en H, nrs 577, 2402, 2644, 4083, 4084, 4105, 4106, 4114, 4115, 4120, 2402, 2644 Hoeven, projectmatig onderhouden van 37 woningen, 582004
 • Heul 21 Hoeven, vervangen van dakkapel aan voorzijde van woning, 581924      

Verleende omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure

 • Roosendaalsebaan 13 Oud Gastel, uitbouwen (opbouw) van woning, 516349
 • Bovenstraat 53 Hoeven, verhogen van nok (i.v.m. dakisolatie), 573045
 • Kandijstraat 2 Stampersgat, vervangen van tuinhuis door overkapping, 524797    

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

 • Markt 31 Oudenbosch, uitvoeren van buitenschilderwerkzaamheden ten behoeve van Zouavenmuseum (Rijksmonument), 546485
 • Sint Annaplein 4a Oudenbosch, aanpassen van gevel van monumentaal pand door sloop naastgelegen deel, 453355

Wet milieubeheer

Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval:

 • Brede Molenweg 8 Hoeven, de puinbreker zal in werking zijn in de periode week 21 tot en met week 33 van 2023, voor naar verwachting hoogstens 3 dagen.

Het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval bevat onder meer voorschriften ter beperking van geluids- en stofhinder. Het is niet mogelijk tegen deze kennisgeving bezwaar te maken. Deze dient slechts ter informatie.