Omgevingsvergunning

Welstand

Gaat u een omgevingsvergunning aanvragen voor een bouwplan? Uw aanvraag moet voldoen aan de welstandseisen van de gemeente Halderberge.

De gemeente gebruikt verschillende welstandsgebieden.

In de welstandsnota ziet u welk niveau van toepassing is voor de plek waar u wilt (ver)bouwen.

De welstandsbeoordeling maakt altijd deel uit van de omgevingsvergunning. De welstandstoets voor een aantal kleinschalige bouwkundige wijzigingen kan worden verricht door een (speciaal daarvoor aangewezen) ambtenaar.
Voor de overige wijzigingen zal advies ingewonnen worden bij de welstandscommissie.

Voor veranderingen aan een monument is vrijwel altijd een omgevingsvergunning nodig. De veranderingen moeten vooraf beoordeeld worden.

Geen welstandsbeoordeling

Een beoordeling op welstand is niet nodig als u geen omgevingsvergunning nodig heeft. U kunt een vergunningscheck doen via Omgevingsloket online.

Digitale weergave welstandsnota

De welstandsnota is evenals de bestemmingsplannen ook digitaal raadpleegbaar. U kunt de nota per locatie specifiek raadplegen via ruimtelijkeplannen.nl onder de kop 'structuurvisies'.

Uw Reactie
Uw Reactie