Omgevingsvergunning

Slopen

Op deze pagina vindt u informatie over het slopen van een bouwwerk en het afvoeren van sloopafval. Doe een melding als de hoeveelheid sloopafval meer is dan 10m3.

Slopen bouwwerk

Voor het slopen van een bouwwerk waarbij meer dan 10 m3 sloopafval wordt verwacht, dient u een melding te doen via het omgevingsloket.
Let op de indieningsvereisten. Zonder tegenbericht kunt u 4 weken na de indieningsdatum beginnen met de werkzaamheden, of u krijgt een aanvaarding toegezonden.

Asbest verwijderen

Meer informatie over het verwijderen van asbest vindt u op de pagina: asbest verwijderen.

 

Subsidie

Op deze pagina van Rijksoverheid vindt u informatie over subsidie.

Uw Reactie
Uw Reactie