Omgevingsvergunning

Brandveilig gebruik

Voor het gebruiken van een bouwwerk is in sommige gevallen een omgevingsvergunning of een melding Brandveilig gebruik nodig.

In het infoblad “Omgevingsvergunning en melding brandveilig gebruik Bouwbesluit 2012” staat hierover de nodige informatie en verduidelijking.

Uw Reactie
Uw Reactie