Omgevingsvergunning aanvragen

Algemeen

Het aanvragen van een omgevingsvergunning gaat via het omgevingsloket.

Voorbereiding op aanvraag

Wilt u een omgevingsvergunning aanvragen? Neem eerst de tijd om wat voorbereiding te doen en te kijken wat mogelijk is:

  • Controleer het bestemmingsplan. Dit geeft de bestemming aan van de gronden en omschrijft de regels. U kunt het bestemmingsplan raadplegen via de website Ruimtelijke Plannen.
  • Bekijk of u vergunningsvrij mag bouwen (en verbouwen). 
  • Met de vergunningscheck ziet u welke vergunning nodig is.
  • In de Mor (regeling omgevingsrecht) staan alle indieningsvereisten.
  • Mocht een omgevingsdialoog noodzakelijk zijn, dan vindt vindt u de richtlijnen hier. 
  • De kosten voor de verschillende activiteiten staan opgenomen in de legesverordening
  • Bekijk of u subsidie kunt aanvragen op energiebesparende maatregelen voor uw woning.

Behandeling van de vergunning

Behandeling van de vergunning

Heeft u de aanvraag voor de omgevingsvergunning ingediend? En is de aanvraag volledig? De gemeente neemt dan meestal binnen vier weken een besluit.

De vergunning

U ontvangt de vergunning via Mijn Halderberge. Dit is een persoonlijke en beveiligde webpagina van de gemeente Halderberge voor inwoners, bedrijven en organisaties. U logt in met uw DigiD-code (inwoner) of met eHerkenning (bedrijven en organisaties).  

Wel hebben belanghebbenden, zoals uw buren, daarna nog zes weken de tijd om bezwaar te maken tegen het besluit. U kunt tot die tijd dan ook beter even wachten met de uitvoer van uw plannen.

Toezicht

Heeft u een omgevingsvergunning gekregen? De gemeente houdt toezicht op de bouw. Bouwt u niet volgens de vergunning? Dan kan de gemeente de bouw stil leggen. Of u zelfs het gebouw laten afbreken.

Omgevingsvergunning voor verschillende activiteiten

U kunt een omgevingsvergunning aanvragen voor de volgende activiteiten:

Omgevingsvergunning niet altijd nodig

U heeft niet altijd een omgevingsvergunning nodig. In een aantal gevallen mag u vergunningvrij bouwen. Bijvoorbeeld als u voor groot onderhoud  kozijnen vervangt.