Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Publicatiedatum: 
20 mei 2020
Door de voorzitter van de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is op 11 mei 2020 op grond van artikel 176 van de Gemeentewet en artikel 39 van de Wet veiligheidsregio’s een noodverordening vastgesteld waarin voorschriften ter voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus/COVID-19 zijn opgenomen.  

Deze verordening is bekendgemaakt door plaatsing op de website van de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant, www.vrmwb.nl en is daar te downloaden.

Op de website van de veiligheidsregio vindt u actuele informatie over het virus en over de maatregelen die regionaal en landelijk genomen worden.