Nieuwsbrief actiekaart Bosschendijk

Publicatiedatum: 
22 jul 2021
Op de Halderbergse bedrijventerreinen werken we hard aan het versterken van het vestigingsklimaat zodat het goed ondernemen is. Een goede samenwerking, een schone en veilige omgeving en de aanpak van leegstand zijn daarbij heel belangrijk.

Op de terreinen onderneemt een kleine tien procent van onze ondernemers, maar met 50% van de banen binnen de gemeente is het wel onze banenmotor. Dit laat zien hoe belangrijk de bedrijventerreinen voor de Halderbergse economie zijn. Daarbij zijn wij ervan overtuigd dat er méér in Halderberge zit, zéker in onze bedrijventerreinen!

Samen met onze ondernememers heeft gemeente Halderberge actiekaarten opgesteld. Deze vormen de leidraad voor het samen met hen werken aan een kwaliteitsverbetering op de bedrijventerreinen.

In deze nieuwsbrief kunt u lezen welke stappen de afgelopen 1,5 jaar op bedrijventerrein Bosschendijk zijn gezet.

pdf Actiekaart bedrijventerrein Bosschendijk (PDF, 8.91 MB)