Nieuwe stap in woningbouwplan Bovendonksestraat Hoeven

Publicatiedatum: 
10 jun 2021
Er is een nieuwe stap gezet om te komen tot woningbouw aan de Bovendonksestraat in Hoeven. Het college heeft de stedenbouwkundige verkaveling en beeldkwaliteitsnotitie vastgesteld. In het woningbouwplan is ruimte voor maximaal 45 woningen op gemeentegrond en maximaal 20 appartementen op grond van een ontwikkelaar. Het woongebied krijgt de naam ‘De Bovendonken’.

Verkavelingsschets en beeldkwaliteitsnotitie vastgesteld

Op 19 december 2019 heeft de gemeenteraad besloten gronden aan te kopen langs de Bovendonksestraat in Hoeven voor de ontwikkeling van woningbouw. Voor het gebied is een verkavelingsschets en beeldkwaliteitsnotitie opgesteld. In deze notitie zijn de randvoorwaarden beschreven waaraan de nieuwe woonwijk moet voldoen. In deze notitie staat beschreven dat er verschillende woningtypes en vrije kavels ontwikkeld kunnen gaat worden binnen een duurzaam ingerichte, groene omgeving.

Gronden ontwikkelaar

Door een samenwerking met Somnium Real Estate B.V. wordt het plan aan de zuidzijde voorzien van een appartementencomplex en ook een goede bereikbaarheid en verkeersontsluiting voor het plan mogelijk gemaakt. Somnium is de initiatiefnemer van de ontwikkeling van de appartementen op het huidige volkstuinencomplex.

De gemeente denkt mee met de volkstuinenvereniging over een alternatieve locatie.

Vervolg

Het ontwerp stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsnotitie worden eind juni beschikbaar gesteld op de website en gepresenteerd aan de omwonenden en belangstellenden. Gelet op de huidige corona-richtlijnen wordt geen fysieke informatiebijeenkomst georganiseerd, wel wordt een online sessie georganiseerd. De digitale bijeenkomst is gepland op 29 juni 2021. Tijdens deze bijeenkomst kunnen omwonenden en belangstellenden hun aandachtspunten kenbaar maken.
Voor deze ontwikkeling is een bestemmingsplanwijziging nodig. Het ontwerp bestemmingsplan wordt eind 2021 ter inzage gelegd en in het voorjaar van 2022 behandeld door de gemeenteraad. Ook wordt gestart met het inrichtingsplan van het openbaar gebied.