Mobiliteitsvisie 2019-2022

De mobiliteitsvisie 2019-2022 geeft een algemene visie op de verschillende vormen van mobiliteit in de gemeente Halderberge. Met de visie wordt ingezet op een goede balans tussen de drie elementen bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid. Ingezet wordt op de verdere invoering van Duurzaam Veilig op het wegennet van Halderberge. Daarbij is van belang om zowel infrastructurele maatregelen te treffen als mensgerichte acties uit te voeren. Daarom wordt ook ingezet op instrumenten zoals snelheidsdisplay’s (smileys) en communicatie om mensen bewust te maken van hun verkeersgedrag.

De mobiliteitsvisie is modulair opgezet. Iedere module bevat een beschrijving van zowel de huidige situatie (inclusief de trends en ontwikkelingen), het beleid, de beleidskeuzes en de uit te voeren concrete acties. De volgende modules worden onderscheiden: bereikbaarheid leefbaarheid, verkeersveiligheid, fiets, voetgangers, landbouwverkeer, en openbaar vervoer

Mobiliteitsvisie 2019-2022