Milieumelding

Bedrijfsmatige activiteiten moeten, voordat deze kunnen worden toegestaan, worden gemeld op grond van het Activiteitenbesluit. Er kan dan worden nagegaan aan welke voorschriften moet worden voldaan en of er eventueel een afzonderlijke vergunning moet worden aangevraagd.

Melden

U kunt uw melding doen via www.aimonline.nl.

Voor nadere informatie kunt u ook terecht bij de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) in Tilburg (013-2060100).
Milieuwetgeving is te vinden op de website van de OMWB.

Klachten betreffende milieu

De Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) heeft een milieuklachtenlijn die 24 uur per dag beschikbaar is voor klachten over:

  • stankoverlast
  • luchtverontreiniging
  • geluidsoverlast
  • milieu-incidenten
  • bodemverontreiniging

U kunt ook bellen naar 013-2060500

Uw Reactie
Uw Reactie