Milieumelding

Algemeen

Bedrijfsmatige activiteiten moeten, voordat deze kunnen worden toegestaan, worden gemeld op grond van het Activiteitenbesluit.
Er kan dan worden nagegaan aan welke voorschriften moet worden voldaan en of er eventueel een afzonderlijke vergunning moet worden aangevraagd.

Melden

U kunt uw melding doen op de website van de Omgevingswet

Voor meer informatie kunt u ook terecht bij de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) in Tilburg (013-2060100).
Milieuwetgeving is te vinden op de website van de OMWB.