Milieumelding

Melden

U kunt uw melding doen via www.aimonline.nl.

Voor meer informatie kunt u ook terecht bij de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) in Tilburg (013-2060100).
Milieuwetgeving is te vinden op de website van de OMWB.

Milieuklachten melden

De Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) heeft een milieuklachtenlijn die 24 uur per dag beschikbaar is voor klachten over:

  • stankoverlast
  • luchtverontreiniging
  • geluidsoverlast
  • milieu-incidenten
  • bodemverontreiniging

Bij spoed kunt u een telefonische melding doen via 073-681 2821

Uw Reactie
Uw Reactie