Melden scheiding

Algemeen

Wilt u uw huwelijk beëindigen of wilt u uw geregistreerd partnerschap laten ontbinden of beëindigen? Afhankelijk van de situatie regelt u dit via rechtbank, advocaat of notaris. Binnen 6 maanden meldt u dit bij de gemeente waar u bent getrouwd of waar het partnerschap werd geregistreerd. Na de inschrijving is uw echtscheiding of ontbinding of beëindiging definitief.

Echtscheiding

U kunt uw huwelijk laten ontbinden door een echtscheiding. Daar heeft u een advocaat voor nodig. Hij dient uw verzoek in bij de rechtbank. Deze procedure kunt u zelf of samen met uw partner opstarten. De rechter spreekt de echtscheiding uit. Deze uitspraak staat op een officiële beschikking. Deze beschikking moet worden ingeschreven bij de Burgerlijke Stand van de gemeente waar u trouwde. Daarna is uw echtscheiding pas definitief.

Wat u moet weten

Binnen 6 maanden moet de uitspraak van de rechter ingeschreven zijn bij de Burgerlijke Stand van de gemeente waar u trouwde. Meestal regelt uw advocaat dit voor u. Gebeurt dit niet binnen die termijn? Dan geldt de uitspraak niet meer.

Wat zijn de kosten?

Het laten inschrijven van een echtscheiding in de registers van de Burgerlijke Stand is gratis.

Een afschrift van de echtscheidingsakte kost € 15,70.

Ontbinding

Heeft u kinderen jonger dan 18 jaar? Dan moet u het partnerschap ontbinden. Dit gebeurt door de rechtbank. Een advocaat doet dit voor u. U maakt samen afspraken over de spullen, woning, geld en de kinderen. De rechter bekrachtigt deze afspraken in de uitspraak over de ontbinding.

Wat u moet weten

Bent u het samen eens over de ontbinding? Dan levert u de uitspraak van de rechtbank (beschikking) binnen 6 maanden in bij de burgerlijke stand van de gemeente waar u destijds het partnerschap bent aangegaan. Meestal regelt de advocaat dit voor u. Het partnerschap is pas officieel ontbonden als de gemeente de beschikking heeft ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand.

Wat zijn de kosten?

Aan het inschrijven in de registers van de burgerlijke stand van het ontbinden van een geregistreerd partnerschap zijn geen kosten verbonden.

Een afschrift van de akte van ontbinding kost € 15,70.

Beëindiging

Heeft u geen kinderen? En bent u het helemaal met elkaar eens over allerlei zaken, zoals het verdelen van de spullen, geld en de woning? Dan kunt u het geregistreerd partnerschap ook laten beëindigen. Dit gaat sneller en is minder omslachtig dan een ontbinding.

Wat u moet weten

U gaat samen naar een advocaat of notaris en laat een convenant opmaken met daarin de gemaakte afspraken. De advocaat of notaris stelt ook een verklaring op, waarin staat dat het partnerschap is beëindigd. Deze verklaring levert de advocaat of notaris in bij de burgerlijke stand van de gemeente waar het geregistreerd partnerschap destijds is aangegaan. Het partnerschap is officieel beëindigd als de ambtenaar de verklaring heeft ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand.

Wat zijn de kosten?

Aan het inschrijven in de registers van de burgerlijke stand van het beëindigen van een geregistreerd partnerschap zijn geen kosten verbonden.

Een afschrift van de akte van beëindiging kost € 15,70.